Produk dan perkhidmatan yang disediakan oleh RISDA Semaian kepada pelanggan melalui empat (4) aktiviti utama iaitu:

Semaian; Pengangkutan; Ladang; Landskap. Aktiviti perniagaan utama ini merupakan teras utama pendapatan

RISDA Semaian yang mana banyak bersaing dengan dalam pasaran Malaysia.