RISDA Semaian menyediakan anak benih getah daripada berbagai klon yang bermutu tinggi dan terbukti di lapangan seperti PB260, PB350,RRIM 928, RRIM 2001, RRIM 2002 bagi kumpulan I dan RRIM 2007, RRIM 2023, RRIM 2024, RRIM 3001 dan RRIM 2025 bagi kumpulan II.

Benih getah yang disediakan adalah terdiri daripada;

  • Benih Cantuman Muda Polibeg (BCMP)
  • Benih Tunggul Cantum Biasa (TCB)
  • Benih Tunggul Cantuman Polibeg (TCP)
  • Advance Planting Material (APM)

SIJIL SEMAIAN RANTING TUNAS HIJAU (RTH) – LEMBAGA GETAH MALAYSIA (LGM)